Коришћење различитих пореских олакшица у различитим периодима за истог запосленог

Питање

Да ли послодавац који је за одређено лице користио било коју врсту пореске олакшице по основу заснивања радног односа са тим лицем (и не наставља да га користи), има право да за то лице оствари ослобођење за истраживање и развој, наравно уз испуњење свих предуслова из члана 21и Закона о порезу на доходак грађана и члан 45з Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, као и Правилника о условима и начину остваривања права на пореско ослобођење по основу зараде запослених на истраживању и развоју?

Користили смо до 31.12.2022. године једну врсту пореске олакшице а од 1.1.2023. године желимо да користимо ову пореску олакшицу, али имамо дилему да ли је раније коришћење неке пореске олакшице за једно лице заправо спорно за коришћење нове пореске олакшице из члана 21и Закона?

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: