Koje PDV evidencije će se voditi od 1.1.2017. godine?

Napomena: 31.12.2016. godine u „Službenom glasniku RS“ broj 109 su objavljene izmene Pravilnika o evidenciji PDV kojim je primena novog pravilnika odložena za 1.1.2018. godine.

Shodno tome, od 1.1.2017. godine će se i dalje voditi PDV evidencije u skladu sa starim pravilnikom.

Ovo pitanje smo postavili Ministarstvu finansija pre 20 dana, ponavljali ga nekoliko puta, ali nismo dobili odgovor.

Zašto smo postavili takvo pitanje kada su svi preneli vest da se novi pravilnik o evidenciji PDV odlaže za godinu dana? Pokušaćemo ukratko da objasnimo našu nedoumicu kroz hronologiju događaja:

27.10.

N1 je objavio vest o tome da se primena obrasca POPDV odlaže za godinu dana, ali se nigde ne govori o odlaganju pravilnika.

Tri sata nakon vesti N1 Privredna komora Srbije objavljuje vest da je Ministarstvo finansija odlučilo da se pravilnik primenjuje od 1. januara 2018. godine. Vest PKS je preneo Fonet a kasnije u toku tog i narednog dana je vest prenelo veliki broj medija u Srbiji.

28.10.

Ministarstvo izdaje zvanično saopštenje:

saopstenje-minfin-na-njihovom-sajtu-2-1

U tekstu saopštenja nigde ne piše da će se odložiti pravilnik, već da se odlaže obaveza podnošenja obrasca POPDV.

Odakle onda Privrednoj komori Srbije vest da se odlaže pravilnik? Dobijamo odgovor da su čuli na N1 pa odlučili da izdaju saopštenje…

Znači, skoro svi mediji su preneli vest koju je objavila PKS na osnovu vesti N1, s tim što je PKS napisala da se odlaže pravilnik a N1 je napisao da se odlaže primena obrasca (što proizlazi i iz saopštenja Ministarstva finansija).

Da li ovo znači da će se obaveza primene obrasca POPDV odložiti za 1.1.2018. godine a da će se od 1.1.2017. ipak voditi znatno obimnije PDV evidencije po novom pravilniku?

Odmah smo postavili pitanje Ministarstvu finansija:

“S obzirom na saopštenje koje ste dali, da li će novi pravilnik o evidenciji PDV biti u primeni od 1.1.2017. ili od 1.1.2018. godine?”

 
30.10.

Ministar finansija je na konferenciji za novinare u Vladi Srbije na pitanje novinara odgovorio sledeće:

„Već smo odlučili da neće biti primene od 1. januara, biće najranije 1. januara 2018. prema tome to pitanje smo, sagledali smo sve te primedbe, sagledali smo potrebu da se inače menja zakon o PDV-u i da će se po tim novim izmenama to uraditi. Takođe mnoge primedbe su opravdane, ono što je bukvalno prenošenje odredbi zakona u ovaj formular dopunske evidencije koja se predaje uz prijavu za povraćaj PDV-a će biti pregledano ponovo i dovedeno u sklad sa zakonom i sa najboljom praksom u Evropi. Prema tome tu nemate da brinete, to je već to su već mediji preneli tako da smo to već odložili.“

I ministar spominje „formular dopunske evidencije koja se predaje uz prijavu“ (obrazac POPDV) ali se nigde ne govori o odlaganju pravilnika i PDV evidencija.

3.11.

Opet pišemo Ministarstvu finansija i pokušavamo da budem još konkretniji:

„Da li će od 1. januara 2017. godine u primeni biti PDV evidencije koje su trenutno u primeni (iz starog pravilnika o evidenciji PDV) ili će u primeni biti trenutne ili izmenjene PDV evidencije iz novog pravilnika o PDV evidencijama („Sl. glasnik RS“ broj 80/16)?“

Još uvek nema odgovora na ovo jednostavno pitanje.

Dok čekamo na odgovor Ministarstva finansija, podsetimo se zaključka iz jednog od prethodnih komentara koje smo pisali na ovu temu:

Šta je osnovni problem – obrazac POPDV ili evidencije?

Obrazac POPDV sam po sebi nije problematičan. Naime, taj obrazac bi trebalo da se popunjava automatski, a podaci koji bi se upisivali u taj obrazac bi se „vukli“ iz evidencija PDV. Vezu između evidencija i obrasca bi uradili proizvođači računovodstvenog softvera.

Problem je dakle u evidencijama PDV. Zašto, kada su i do sada postojale evidencije PDV? Zato što su novim pravilnikom predviđene evidencije PDV koje su znatno obimnije i detaljnije od dosadašnjih.

Apsolutno ništa ne znači odlaganje obaveze predavanja obrasca POPDV ako ostanu na snazi nove znatno obimnije evidencije predviđene novim pravilnikom o evidenciji PDV.

Na kraju želimo da naglasimo da Ministarstvo finansija u saopštenju očigledno ne prihvata argumente protiv novog pravilnika. Umesto toga bez ikakvih argumenata brane postojeće rešenje. Na primer:

  • Osnovna razlika između postojećeg i novog pravilnika je u potrebi da se postojeća slobodna forma dokumenta – unificira …“

  • „… podaci koji se unose u ovaj Obrazac (POPDV) predstavljaju one podatke koje obveznik treba da obezbedi u evidenciji u najvećoj meri i po postojećem pravilniku. „

  • „… novi Pravilnik obezbeđuje znatno bolje sagledavanje poslovnih aktivnosti obveznika PDV a obezbeđivanje transparentnosti podataka iz evidencije za PDV nijednom obvezniku ne treba da predstavlja problem.“

  • „… pozitivni efekti ovog pravilnika odraziće se i na one poreske obveznike koji poštuju propise i koji svojim poslovanjem ne ugrožavaju poreske prihode.“

Podelite: