Ko je poreski dužnik za promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva ako je izvršeno avansno plaćanje zaključno sa 14. oktobrom 2015. godine, a ta avansna sredstva predstavljaju naknadu ili deo naknade za promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva za koji je, u skladu sa Zakonom o PDV koji se primenjivao zaključno sa 14. oktobrom 2015. godine, poreski dužnik bio obveznik PDV koji izvodi građevinske radove, pa je za isti promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva obveznik PDV koji izvodi građevinske radove ponovo primio avansna sredstva od 15. oktobra 2015. godine?

Molimo Prijavite se za pristup ovom sadržaju. Pristup ovom sadržaju imaju samo registrovani pretplatnici. (Niste pretplatnik? Pretplatite se)

Podelite: