Ко је порески дужник за промет добара и услуга из области грађевинарства ако је извршено авансно плаћање закључно са 14. октобром 2015. године, а та авансна средства представљају накнаду или део накнаде за промет добара и услуга из области грађевинарства за који је, у складу са Законом о ПДВ који се примењивао закључно са 14. октобром 2015. године, порески дужник био обвезник ПДВ који изводи грађевинске радове, па је за исти промет добара и услуга из области грађевинарства обвезник ПДВ који изводи грађевинске радове поново примио авансна средства од 15. октобра 2015. године?

Заборавили сте лозинку?
Претплатите се

Поделите: