Ко има обавезу обрачунавања и плаћања ПДВ у случају када обвезник ПДВ, у својству извођача радова, врши доградњу грађевинског објекта другом обвезнику ПДВ, у својству инвеститора, у случају када је обвезник ПДВ који врши предметни промет примио авансна средства у периоду пре издавања грађевинске дозволе, при чему је промет за који су примљена та авансна средства извршен у периоду када је постојала грађевинска дозвола, са аспекта Закона о порезу на додату вредност који се примењивао закључно са 14. октобром 2015. године односно који се примењује од 15. октобра 2015. године?

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: