Ко има обавезу обрачунавања и плаћања ПДВ у случају када обвезник ПДВ, у својству извођача радова, врши доградњу грађевинског објекта другом обвезнику ПДВ, у својству инвеститора, у случају када је обвезник ПДВ који врши предметни промет примио авансна средства у периоду пре издавања грађевинске дозволе, при чему је промет за који су примљена та авансна средства извршен у периоду када је постојала грађевинска дозвола, са аспекта Закона о порезу на додату вредност који се примењивао закључно са 14. октобром 2015. године односно који се примењује од 15. октобра 2015. године?

Заборавили сте лозинку?
Претплатите се

Поделите: