Камата за неблаговремено плаћене јавне приходе, референтна каматна стопа и есконтна стопа НБС

Камата за неплаћене и неблаговремено плаћене јавне приходе се утврђује на следећи начин:
референтна каматна стопа + 10 процентних поена

Период примене Камата за неблаговремено плаћене јавне приходе Референтна каматна стопа Есконтна стопа НБС
8.8.2019 - 12,5% 2,5% 2,5%
11.7.2019 - 7.8.2019. 12,75% 2,75% 2,75%
13.4.2018 - 10.7.2019. 13% 3% 3%
14.3.2018 - 12.4.2018. 13,25% 3,25% 3,25%
9.10.2017 - 13.3.2018. 13,50% 3,50% 3,50%
7.9.2017 - 8.10.2017. 13,75% 3,75% 3,75%
7.7.2016 - 6.9.2017. 14,00% 4,00% 4,00%
11.2.2016 - 6.7.2016. 14,25% 4,25% 4,25%
14.10.2015 - 10.2.2016. 14,50% 4,50% 4,50%
10.9.2015 - 13.10.2015. 15,00% 5,00% 5,00%
13.8.2015 - 9.9.2015. 15,50% 5,50% 5,50%
11.6.2015 - 12.8.2015. 16,00% 6,00% 6,00%
11.5.2015 - 10.6.2015. 16,50% 6,50% 6,50%
9.4.2015 - 10.5.2015. 17,00% 7,00% 7,00%
12.3.2015 - 8.4.2015. 17,50% 7,50% 7,50%
13.11.2014 - 11.3.2015. 18,00% 8,00% 8,00%

Поделите: