Како евидентирати повремену наплату у име и за рачун другог лица ако се евидентирање промета врши преко фискалног уређаја и да ли се ти износи евидентирају у обрасцу ПОПДВ?

Питање

Правно лице се бави услугама техничког прегледа и регистрације возила. Промет евидентира преко фискалног уређаја и за физичка и за правна лица јер више од половине промета остварује са физичким лицима.

Повремено врши наплату услуга у име и за рачун другог (осигурање и таксе МУП), сходно члану 17. став 4. тачка 2) Закона о ПДВ. Да ли износе које наплаћује у име и за рачун другог треба евидентирати преко фискалног уређаја или је тај део исправније евидентирати преко СЕФ ако се ради о кориснику СЕФ?

Да ли се износи који се наплаћују у складу са чланом 17. став 4. тачка 2) Закона о ПДВ (у име и за рачун другог лица) евидентирају у ПОПДВ образац?

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: