Kako evidentirati povremenu naplatu u ime i za račun drugog lica ako se evidentiranje prometa vrši preko fiskalnog uređaja i da li se ti iznosi evidentiraju u obrascu POPDV?

Pitanje

Pravno lice se bavi uslugama tehničkog pregleda i registracije vozila. Promet evidentira preko fiskalnog uređaja i za fizička i za pravna lica jer više od polovine prometa ostvaruje sa fizičkim licima.

Povremeno vrši naplatu usluga u ime i za račun drugog (osiguranje i takse MUP), shodno članu 17. stav 4. tačka 2) Zakona o PDV. Da li iznose koje naplaćuje u ime i za račun drugog treba evidentirati preko fiskalnog uređaja ili je taj deo ispravnije evidentirati preko SEF ako se radi o korisniku SEF?

Da li se iznosi koji se naplaćuju u skladu sa članom 17. stav 4. tačka 2) Zakona o PDV (u ime i za račun drugog lica) evidentiraju u POPDV obrazac?

Molimo Prijavite se za pristup ovom sadržaju. Pristup ovom sadržaju imaju samo registrovani pretplatnici. (Niste pretplatnik? Pretplatite se)

Podelite: