Kako evidentirati na SEF umanjenje PDV po osnovu obaveštenja za storno fakturu ili knjižno odobrenje – predlog za Ministarstvo finansija

Kao što smo objasnili u ranijem komentaru, po osnovu storno fakture ili knjižnog odobrenja (evidentiranih kao elektronske fakture) se ne vrši nikakvo evidentiranje u zbirnoj evidenciji PDV:

Da li se po osnovu storno fakture ili knjižnog odobrenja vrši bilo kakvo evidentiranje u zbirnoj evidenciji PDV?

Molimo Prijavite se za pristup ovom sadržaju. Pristup ovom sadržaju imaju samo registrovani pretplatnici. (Niste pretplatnik? Pretplatite se)

Podelite: