Да ли се по основу сторно фактуре или књижног одобрења врши било какво евидентирање у збирној евиденцији ПДВ?
(текст више не важи)

Допуна 12.6.2023.
Нови Правилник о електронском фактурисању ступа на снагу 1. јула 2023. године и од тог датума овај текст више не важи.

НЕ.

По основу сторно фактуре или књижног одобрења (евидентираних као електронске фактуре) се не врши никакво евидентирање у збирној евиденцији ПДВ.

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: