Javni poziv za učešće u procesu konsultacija u vezi sa Nacrtom zakona o digitalnoj imovini

Ministarstvo finansija je objavilo Nacrt zakona o digitalnoj imovini i pozvalo stručnu javnost i sve zainteresovane građane da se uključe u postupak konsultacija o tom nacrtu.

Konsultacije će se sprovoditi u periodu od 13. oktobra do 28. oktobra 2020. godine.

Primedbe, predlozi i sugestije se dostavljaju isključivo elektronskim putem na imejl adresu:

digitalnaimovina@mfin.gov.rs

Na sledećim linkovima možete pogledati i preuzeti Nacrt zakona o digitalnoj imovini i Obrazac formulara za konsultacije:

Nacrt zakona o digitalnoj imovini

Obrazac formulara za konsultacije

U nastavku prenosimo obaveštenje Ministarstva finansija:

Javni poziv za učešće javnosti u procesu konsultacijau vezi sa Nacrtom zakona o digitalnoj imovini

Ministarstvo finansija Republike Srbije, u saradnji sa Kabinetom predsednice Vlade, Narodnom bankom Srbije, Ministarstvom privrede, Komisijom za hartije od vrednosti i Privrednom komorom Srbije, poziva stručnu javnost i sve zainteresovane građane da se uključe u postupak konsultacija o Nacrtu zakona o digitalnoj imovini.

Konsultacije će se sprovoditi u periodu od 13. oktobra 2020. godine do 28. oktobra 2020. godine.
Nacrt zakona o digitalnoj imovini postavljen je na internet stranici Ministarstva finansija Republike Srbije – www.mfin.gov.rs i na portalu e-uprave.

Shodno merama Republike Srbije za ublažavanje posledica pandemije virusa COVID-19 i zaštiti zdravlja građana, primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se Ministarstvu finansija Republike Srbije ISKLJUČIVO elektronskim putem na imejl adresu:
digitalnaimovina@mfin.gov.rs.

Nacrt zakona o digitalnoj imovini kao i obrazac za konsultacije dostupni su na ovoj stranici.
Ministarstvo finansija Republike Srbije očekuje da će konsultacije radi izrade nacrta predmetnog zakona doprineti pozicioniranju Republike Srbije kao lidera u jugoistočnoj Evropi u digitalizaciji i finansijskih tehnologija.“

Podelite: