Порески обвезници који остваре капитални добитак/губитак по основу преноса дигиталне имовине подносе ППДГ-3Р у папирном облику на новом обрасцу

Пореска управа је објавила обавештење о обавези пореских обвезника Закона о порезу на доходак грађана који остваре капитални добитак/губитак по основу преноса дигиталне имовине, да подносе пореску пријаву ППДГ-3Р у папирном облику, искључиво на новом обрасцу пореске пријаве до имплементације софтверске подршке.

Нови образац пореске пријаве ППДГ-3Р можете преузети овде:

ППДГ-3Р – Пореска пријава за утврђивање пореза на капиталне добитке

У наставку преносимо у целости обавештење Пореске управе:

„Обавештавамо пореске обвезнике да је 03.07.2021. године ступио на снагу Правилник о изменама и допунама Правилника о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на доходак грађана који се плаћа по решењу, објављен у „Службеном гласнику РС“, број 67/21, од 02.07.2021. године.

Овим актом, oбразац ППДГ-3Р – Пореска пријава за утврђивање пореза на капиталне добитке, усклађен је са изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана („Сл. гласник РС“, бр. 24/01,…,44/21) које се односе на утврђивање пореза на капитални добитак, односно губитак код преноса дигиталне имовине.

У складу са наведеним, порески обвезници који остваре капитални добитак/губитак по основу преноса дигиталне имовине, у обавези су да пореску пријаву ППДГ-3Р подносе у папирном облику, искључиво на новом обрасцу пореске пријаве до имплементације софтверске подршке.

Такође, порески обвезници  који остваре капитални добитак/губитак  код свих осталих преноса права  и удела и желе да пореску пријаву ППДГ-3Р поднесу у папирном облику, исту подносе искључиво на новом обрасцу, а уколико пореску пријаву подносе електронским путем преко портала Пореске управе, пријаву подносе као и до сада.“

Поделите: