Јавне расправе о нацрту закона о рачуноводству и нацрту закона о ревизији

Одбор за привреду и финансије Владе Србије, на предлог Министарства финансија, одредило је програм јавне расправе о Нацрту закона о рачуноводству и програм јавне расправе о Нацрту закона о ревизији.

Јавне расправе ће се спровести у периоду од 12. августа до 2. септембра 2019. године.

Нацрте закона припремили су консултанти (конзорцијум Универзитет Сингидунум и Информативно пословни центар д.о.о.) ангажовани у оквиру Пројекта техничка помоћ Републици Србији у реформи корпоративног финансијског извештавања. У изради Нацрта закона учествовали су чланови Одбора за управљање Пројектом, кога чине представници: Министарства финансија, Министарства привреде, Народне банке Србије, Комисије за хартије од вредности, Привредне коморе Србије, Коморе овлашћених ревизора, Одбора за јавни надзор над обављањем ревизије и Савеза рачуновођа и ревизора Србије.

Текстови нацрта закона, образложења и обрасци за коментаре постављени су на интернет страници Министарства финансија:

Нацрт закона о рачуноводству

Нацрт закона о ревизији

Примедбе, предлози и сугестије достављају се Министарству финансија писаним путем на адресу Министарство финансија, Београд, Кнеза Милоша 20, са напоменом: „За јавну расправу о Нацрту закона о рачуноводству” или „За јавну расправу о Нацрту закона о ревизији“, или електронским путем на e-mail адресу: aleksandar.јanјusevic@mfin.gov.rs, vojkan.zdravkovic@mfin.gov.rs и ana.brkic@mfin.gov.rs.

По окончању јавне расправе Министарство финансија ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и сачинити извештај о спроведеној јавној расправи.

Текст Нацрта закона о рачуноводству можете погледати овде, а образложење овде.

Текст Нацрта закона о ревизији можете погледати овде, а образложење овде.

Поделите: