Javne rasprave o nacrtu zakona o računovodstvu i nacrtu zakona o reviziji

Odbor za privredu i finansije Vlade Srbije, na predlog Ministarstva finansija, odredilo je program javne rasprave o Nacrtu zakona o računovodstvu i program javne rasprave o Nacrtu zakona o reviziji.

Javne rasprave će se sprovesti u periodu od 12. avgusta do 2. septembra 2019. godine.

Nacrte zakona pripremili su konsultanti (konzorcijum Univerzitet Singidunum i Informativno poslovni centar d.o.o.) angažovani u okviru Projekta tehnička pomoć Republici Srbiji u reformi korporativnog finansijskog izveštavanja. U izradi Nacrta zakona učestvovali su članovi Odbora za upravljanje Projektom, koga čine predstavnici: Ministarstva finansija, Ministarstva privrede, Narodne banke Srbije, Komisije za hartije od vrednosti, Privredne komore Srbije, Komore ovlašćenih revizora, Odbora za javni nadzor nad obavljanjem revizije i Saveza računovođa i revizora Srbije.

Tekstovi nacrta zakona, obrazloženja i obrasci za komentare postavljeni su na internet stranici Ministarstva finansija:

Nacrt zakona o računovodstvu

Nacrt zakona o reviziji

Primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se Ministarstvu finansija pisanim putem na adresu Ministarstvo finansija, Beograd, Kneza Miloša 20, sa napomenom: „Za javnu raspravu o Nacrtu zakona o računovodstvu” ili „Za javnu raspravu o Nacrtu zakona o reviziji“, ili elektronskim putem na e-mail adresu: aleksandar.janjusevic@mfin.gov.rs, vojkan.zdravkovic@mfin.gov.rs i ana.brkic@mfin.gov.rs.

Po okončanju javne rasprave Ministarstvo finansija će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

Tekst Nacrta zakona o računovodstvu možete pogledati ovde, a obrazloženje ovde.

Tekst Nacrta zakona o reviziji možete pogledati ovde, a obrazloženje ovde.

Podelite: