Javna rasprava o standardizovanju elemenata naloga za prenos prezentovanih QR kodom

Narodna banka Srbije je zajedno sa Privrednom komorom Srbije i Udruženjem banaka Srbije izradila dokument „Preporuke za upotrebu QR koda pri prezentovanju elemenata naloga za prenos„.

Svrha dokumenta je da se standardizuju elemenati naloga za prenos (transfer odobrenja) kojim se inicira plaćanje, a koji su sadržani u QR kodu (na štampanim računima – fakturama ili prilikom instant plaćanja na internetu ili fizičkim prodajnim mestima).

Zainteresovani svoje sugestije i primedbe na dokument mogu da dostave na imejl adresu kabinet@nbs.rs do 21. maja 2018. godine.

U nastavku prenosimo u celosti saopštenje Narodne banke Srbije:

„U cilju podsticanja veće upotrebe „pametnih“ mobilnih telefona za izvršavanje svakodnevnih plaćanja, Narodna banka Srbije, u saradnji sa predstavnicima Privredne komore Srbije i Udruženja banaka Srbije, pripremila je dokument kojim se standardizuju podaci potrebni za izvršenje plaćanja upotrebom dvodimenzionalnog bar koda, tzv. QR kod.

Plaćanja inicirana korišćenjem QR koda imaju potencijal da smanje troškove platnih transakcija i učine elektronska plaćanja jednostavnijim, čime se građani podstiču da koriste bezgotovinske oblike plaćanja. Dovoljno je samo da korisnik usmeri kameru telefona i skenira QR kod da bi se plaćanje iniciralo, čime se smanjuje mogućnost da korisnik napravi grešku prilikom unosa podataka vezanih za plaćanje. Popularnost QR koda kod mobilnih plaćanja u svetu konstanto raste s obzirom na rast broja korisnika „pametnih“ telefona.

Cilj dokumenta „Preporuke za upotrebu QR koda pri prezentovanju elemenata naloga za prenos“, koji se stavlja na javnu raspravu, jeste standardizacija elemenata naloga za prenos (transfer odobrenja) kojim se inicira plaćanje, a koji su sadržani u QR kodu na štampanim računima – fakturama (npr. privrednih društava koje pružaju komunalne usluge), kao i u procesu iniciranja i izvršavanja instant plaćanja na internet i fizičkim prodajnim mestima, kada navedeni kod prezentuju trgovac (npr. na tabletu ili POS terminalu), odnosno kupac (u aplikaciji za mobilno bankarstvo). Imajući u vidu da NBS trenutno radi na implementaciji najsavremenijeg platnog rešenja – sistema za instant plaćanja koji će početi sa radom u drugoj polovini ove godine, i da je kao jedan od modela za primenu ovog rešenja na prodajnom mestu predviđeno upravo korišćenje QR koda, jasno je da je standardizacija elemenata naloga za prenos od izuzetnog značaja i za realizaciju tog projekta.

Imajući u vidu navedeno, pozivaju se predstavnici banaka, privrednih subjekata i sve druge  zainteresovane strane da u okviru javne rasprave svoje sugestije i primedbe na dokument dostave do 21. maja 2018. godine, na imejl-adresu: kabinet@nbs.rs.“

Podelite: