Јавна расправа о Нацрту закона о фискализацији

Министарство финансија спроводи јавну расправу о Нацрту закона о фискализацији у периоду од 3. до 23. новембра 2020. године.

Презентација и расправа о Нацрту закона биће спроведена електронским путем (у форми видео конференције или на други могући начин). Јавност ће бити благовремено обавештена, на интернет страници Министарства финансија, о тачном времену и начину спровођења планираних активности.

Примедбе, предлози и сугестије достављају се Министарству финансија Републике Србије ИСКЉУЧИВО електронским путем на имејл адресу: fiskalni.sektor@mfin.gov.rs

Нацрт закона о фискализацији

Образложење

У наставку преносимо у целости текст јавног позива:

„У поступку припреме Нацрта закона о фискализацији, којим се уређује предмет фискализације, поступак фискализације преко електронског фискалног уређаја, садржај фискалног рачуна, одређују се обвезници фискализације и уређују друга питања од значаја за фискализацију, Министарствo финансија, спроводи јавну расправу о Нацрту закона о фискализацији, коју је закључком 05 Број: 011-8638/2020 од 2. новембра 2020. године одредио Одбор за привреду и финансије Владе Републике Србије.

Нацрт закона о фискализацији сачињен је у оквиру рада радне групе, у чијем раду су поред представника Министарства финансија, Министарства финансија – Пореске управе учествовали и представници Министарства трговине, туризма и телекомуникација,  Привредне коморе Србије, као и екстерни стручни консултанти.

Јавна расправа о Нацрту закона спроводи се у периоду од 3. до 23. новембра 2020. године.

Презентација и расправа о Нацрту закона представиће се сходно мерама Владе, а у циљу спречавања ширења епидемије заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 и заштите здравља грађана, електронским путем (у форми видео конференције или на други могући начин).

Јавност ће бити благовремено обавештена, на интернет страници Министарства финансија, о тачном времену и начину спровођења планираних активности у оквиру јавне расправе о Нацрту закона о фискализацији.

Министарство финансија позива стручну јавност из ове области, привредне субјекте, обвезнике фискализације, као и сва друга заинтересована лица да узму учешће у јавној расправи.“

Поделите: