Javna rasprava o Nacrtu zakona o elektronskom fakturisanju

Ministarstvo finansija sprovodi javnu raspravu o Nacrtu zakona o elektronskom fakturisanju (u daljem tekstu: Nacrt zakona) u periodu od 5. do 25. februara 2021. godine.

Nacrtom zakona predviđena je i obaveza izdavanja elektronskih faktura u transakcijama između obveznika PDV od 1. januara 2023. godine.

Prezentacija i rasprava o Nacrtu zakona biće sprovedena elektronskim putem (u formi video konferencije ili na drugi mogući način). Javnost će biti blagovremeno obaveštena, na internet stranici Ministarstva finansija, o tačnom vremenu i načinu sprovođenja planiranih aktivnosti.

Primedbe, predlozi i sugestije na obrascu za komentare dostavljaju se Ministarstvu finansija pisanim putem na adresu Kneza Miloša 20, Beograd, sa napomenom: „Za javnu raspravu o Nacrtu zakona o elektronskom fakturisanju” ili elektronskim putem na sledeću e-mail adresu: elektronsko.fakturisanje@mfin.gov.rs

Nacrt zakona o elektronskom fakturisanju

Obrazloženje

U nastavku prenosimo u celosti tekst javnog poziva:

„U postupku pripreme Nacrta zakona o elektronskom fakturisanju, kojim se uređuje predmet elektronskog fakturisanja, postupak elektronskog fakturisanja, sadržaj elektronsk fakture, određuju se obveznici elektronskog fakturisanja i uređuju druga pitanja od značaja za elektronsko fakturisanje, Ministarstvo finansija, sprovodi javnu raspravu o Nacrtu zakona o elektronskom fakturisanju, koju je zaključkom 05 Broj: 011-988/2021 od 3. februara 2021. godine odredio Odbor za privredu i finansije Vlade Republike Srbije.

Nacrt zakona o elektronskom fakturisanju sačinjen je u okviru rada radne grupe, u čijem radu su pored predstavnika Ministarstva finansija, Ministarstva finansija – Poreske uprave, Ministarstva finansija – Uprave za trezor učestvovali i predstavnici Ministarstva privrede, Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija,  Privredne komore Srbije, kao i eksterni stručni konsultanti.

Javna rasprava o Nacrtu zakona sprovodi se u periodu od 5. do 25. februara 2021. godine.

Prezentacija i rasprava o Nacrtu zakona predstaviće se shodno merama Vlade, a u cilju sprečavanja širenja epidemije zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 i zaštite zdravlja građana, elektronskim putem (u formi video konferencije ili na drugi mogući način).

Javnost će biti blagovremeno obaveštena, na internet stranici Ministarstva finansija, o tačnom vremenu i načinu sprovođenja planiranih aktivnosti u okviru javne rasprave o Nacrtu zakona o elektronskom fakturisanju.

Ministarstvo finansija poziva stručnu javnost iz ove oblasti, privredne subjekte, kao i sva druga zainteresovana lica da uzmu učešće u javnoj raspravi.“

Podelite: