Јавна расправа о Нацрту закона о електронском фактурисању

Министарство финансија спроводи јавну расправу о Нацрту закона о електронском фактурисању (у даљем тексту: Нацрт закона) у периоду од 5. до 25. фебруара 2021. године.

Нацртом закона предвиђена је и обавеза издавања електронских фактура у трансакцијама између обвезника ПДВ од 1. јануара 2023. године.

Презентација и расправа о Нацрту закона биће спроведена електронским путем (у форми видео конференције или на други могући начин). Јавност ће бити благовремено обавештена, на интернет страници Министарства финансија, о тачном времену и начину спровођења планираних активности.

Примедбе, предлози и сугестије на обрасцу за коментаре достављају се Министарству финансија писаним путем на адресу Кнеза Милоша 20, Београд, са напоменом: „За јавну расправу о Нацрту закона о електронском фактурисању” или електронским путем на следећу e-mail адресу: elektronsko.fakturisanje@mfin.gov.rs

Нацрт закона о електронском фактурисању

Образложење

У наставку преносимо у целости текст јавног позива:

„У поступку припреме Нацрта закона о електронском фактурисању, којим се уређује предмет електронског фактурисања, поступак електронског фактурисања, садржај електронск фактуре, одређују се обвезници електронског фактурисања и уређују друга питања од значаја за електронско фактурисање, Министарствo финансија, спроводи јавну расправу о Нацрту закона о електронском фактурисању, коју је закључком 05 Број: 011-988/2021 од 3. фебруара 2021. године одредио Одбор за привреду и финансије Владе Републике Србије.

Нацрт закона о електронском фактурисању сачињен је у оквиру рада радне групе, у чијем раду су поред представника Министарства финансија, Министарства финансија – Пореске управе, Министарства финансија – Управе за трезор учествовали и представници Министарства привреде, Министарства трговине, туризма и телекомуникација,  Привредне коморе Србије, као и екстерни стручни консултанти.

Јавна расправа о Нацрту закона спроводи се у периоду од 5. до 25. фебруара 2021. године.

Презентација и расправа о Нацрту закона представиће се сходно мерама Владе, а у циљу спречавања ширења епидемије заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 и заштите здравља грађана, електронским путем (у форми видео конференције или на други могући начин).

Јавност ће бити благовремено обавештена, на интернет страници Министарства финансија, о тачном времену и начину спровођења планираних активности у оквиру јавне расправе о Нацрту закона о електронском фактурисању.

Министарство финансија позива стручну јавност из ове области, привредне субјекте, као и сва друга заинтересована лица да узму учешће у јавној расправи.“

Поделите: