Izdavanje potvrde o rezidentnosti i izmena UIDO sa Rumunijom

Za potrebe izbegavanja dvostrukog oporezivanja poreski organi Rumunije od 2021. godine izdaju potvrde o rezidentnosti pored papirnog i u elektronskom formatu, a na zahtev nerezidenata koji su ostvarili oporeziv prihod iz te zemlje.

Molimo Prijavite se za pristup ovom sadržaju. Pristup ovom sadržaju imaju samo registrovani pretplatnici. (Niste pretplatnik? Pretplatite se)

Podelite: