Истиче рок за пријем редовних годишњих финансијских извештаја за 2017. годину

Агенција за привредне регистре обавештава привредне субјекте који примењују Закон о рачуноводству да у понедељак 2. јула 2018. године истиче рок (до краја тог дана) за достављање редовних годишњих финансијских извештаја за 2017. годину.

У наставку преносимо у целости обавештење АПР:

„Агенција за привредне регистре (АПР) обавештава сва правна лица и предузетнике који примењују Закон о рачуноводству, а нису саставила и доставила своје редовне годишње финансијске извештаје са одговарајућом документацијом за 2017. годину у складу са чланом 33. и 34. овог Закона, да истиче рок за достављање ових извештаја у понедељак 02. јула 2018. године (сви извештаји послати до 24 часа тог дана, сматрају се примљеним у року).

Детаљне информације, односно инструкције у вези са достављањем редовног годишњег финансијског извштаја за 2017. годину, у форми правила, техничких и корисничких упутстава као и видео упутстава, корисници могу наћи у делу Регистра финансијских извештаја, а евентуална спорна питања могу слати на следеће електронске адресе, и то:

  • за ажурирање статусних података или података о законском заступнику потребно је упутити рекламацију на електронску адресу obveznicifi@apr.gov.rs,
  • за решавање питања у вези примене ПИС ФИ система, његовог приступа или проблема са потписивањем корисници се могу обратити на електронску адресу sd@apr.gov.rs и
  • за додатна питања и објашњења у вези достављања извештаја која не можете наћи на интернет страници Агенције и у корисничким упутствима за састављање и достављање извештаја, на располагању је мејл адреса finizvestaji@apr.gov.rs.

С тим у вези, позивамо кориснике да у зависности од природе питања правилно опредељују електронску адресу на коју их шаљу, а све у циљу ефикасније организације рада и благовременог добијања одговора на постављена питања.
 
Информације о пријему и обради свих врста извештаја за 2017. годину, обвезници могу пратити на овој интернет страни, одељак Финансијски извештаји,  линк  „Претрага поступка обраде извештаја за 2017. године“.

И на крају, скрећемо пажњу корисницима који су извршили уплату прописане накнаде за обраду и јавно објављивање финансијског извештаја и прописане документације, да не чекају упаривање накнаде са предметом у посебном информационом систему Агенције, већ да скенирану уплатницу приложе на предвиђено место у том систему, и доставе припремљени извештај.“

Поделите: