Истиче рок за пријем редовних годишњих финансијских извештаја за 2016. годину

Агенција за привредне регистре обавештава привредне субјекте који примењују Закон о рачуноводству да у петак 30. јуна 2017. године истиче рок (до краја тог дана) за достављање редовних годишњих финансијских извештаја за 2016. годину.

У наставку преносимо у целости обавештење АПР:

„Агенција за привредне регистре (АПР) обавештава сва правна лица и предузетнике који примењују Закон о рачуноводству, а нису саставила и доставила своје редовне годишње финансијске извештаје са одговарајућом документацијом за 2016. годину у складу са чланом 33 и 34 овог Закона, да у петак 30. јуна 2017. године истиче рок за достављање ових извештаја.

Као датум пријема редовног годишњег финансијског извештаја који је састављен и достављен у Посебном информационом систему Агенције и потписан квалификованим електронским потписом законског заступника, сматра се предаја финансијског извештаја 30. јуна  до 24 часа.

Такође, обавештавамо све обвезнике који имају обавезу састављања и достављања консолидованих финансијских извештаја за економску целину у складу са чланом 27. Закона, да је рок за достављање тих извештаја 31. јул  2017. године.

Информације о пријему и обради свих врста извештаја за 2016. годину, обвезници могу пратити на овој интернет страни, одељак Финансијски извештаји,  линк  „Претрага поступка обраде извештаја за 2016“.

За додатна питања и објашњења на располагању је мејл адреса finizvestaji@apr.gov.rs.“

Поделите: