Isplata sredstava direktnih davanja od strane privrednog subjekta nije povezana sa pojedinačnim zaposlenima

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 401-00-1714/2021-04 od 12.4.2021. god.)

Odlomak

Dakle, privredni subjekt u privatnom sektoru dobijena novčana sredstva mogao je da iskoristi u navedenom periodu (od maja 2020. godine do 15. avgusta 2020. godine) za isplate zarada i naknada zarada zaposlenima, nezavisno od visine iznosa koji sa namenskog računa prenosi na tekuće račune svakog zaposlenog, odnosno da li prenosi samo na račune nekih zaposlenih. Privredni subjekt u privatnom sektoru dobijena novčana sredstva mogao je da iskoristi (u navedenom periodu) isključivo za isplate zarada i naknada zarada zaposlenima, nezavisno od meseca (obračunskog perioda) za koji se vrše isplate zarade odnosno naknade zarade.

Odredbom člana 2. tačka 3) Uredbe o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 („Službeni glasnik RS”, br. 54/20 i 60/20 – u daljem tekstu: Uredba) propisano je da direktna davanja iz budžeta privrednim subjektima u privatnom sektoru – uplata bespovratnih novčanih sredstava privrednim subjektima u skladu sa ovom uredbom, mogu da se koriste isključivo za isplate zarada i naknada zarada zaposlenima.

Prema odredbi člana 9. stav 1. Uredbe, preduzetnik, preduzetnik paušalac, preduzetnik poljoprivrednik, preduzetnik drugo lice, pravna lica koja su razvrstana kao mikro, mala i srednja u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo, mogu da ostvare pravo na uplatu bespovratnih novčanih sredstava iz budžeta, i to:

– u maju 2020. godine u iznosu koji se dobija kao proizvod broja zaposlenih sa punim radnim vremenom za čije je zarade i naknade zarada podneo Obrazac PPP-PD za obračunski period mart 2020. godine i iznosa osnovne minimalne neto zarade za mart 2020. godine;

– u junu 2020. godine u iznosu koji se dobija kao proizvod broja zaposlenih sa punim radnim vremenom za čije je zarade i naknade zarada podneo Obrazac PPP-PD za obračunski period april 2020. godine i iznosa osnovne minimalne neto zarade za mart 2020. godine;

– u julu 2020. godine u iznosu koji se dobija kao proizvod broja zaposlenih sa punim radnim vremenom za čije je zarade i naknade zarada podneo Obrazac PPP-PD za obračunski period maj 2020. godine i iznosa osnovne minimalne neto zarade za mart 2020. godine.

Privredni subjekat je bio u obavezi da primljena sredstva po osnovu direktnih davanja iskoristi najkasnije do 15. avgusta 2020. godine (član 9. stav 7. Uredbe).

Shodno navedenom, u vezi sa direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru Uredbom je, pored ostalog, uređen način obračuna i utvrđivanja visine bespovratnih novčanih sredstava koja se isplaćuju privrednim subjektima u privatnom sektoru. Bespovratna novčana sredstva kao direktna davanja privrednim subjektima u privatnom sektoru koriste se za zarade i naknade zarada čiju isplatu taj privredni subjekt vrši u periodu od maja 2020. godine (kad je izvršena prva uplata bespovratnih novčanih sredstava, saglasno članu 9. stav 1. Uredbe) do 15. avgusta 2020. godine (privredni subjekt je u obavezi da primljena novčana sredstva iskoristi, tj. isplati zaposlenima najkasnije do tog datuma, saglasno članu 9. stav 7. Uredbe).

Direktna davanja iz budžeta (uplata bespovratnih novčanih sredstava) privrednim subjektima u privatnom sektoru mogu da se koriste isključivo za isplatu zarada i naknada zarada zaposlenima, a tim davanjima poslodavcu se obezbeđuju novčana sredstva kako bi mogao da izvrtli isplatu zarada, odnosno naknada zarada zaposlenima. Privredni subjekt u privatnom sektoru dobijena novčana sredstva po osnovu direktnih davanja mogao je da prenese sa posebnog računa – namenski račun – isplata direktnih davanja – COVID-19 kod banke koja u momentu stupanja na snagu Uredbe vodi tekući račun tog privrednog subjekta, isključivo na tekuće račune lica (zaposlenih) za koja su dobijena direktna davanja u skladu sa Uredbom. Dakle, dobijena novčana sredstva nisu mogla da se koriste za druge svrhe.

S tim u vezi, privredni subjekt u privatnom sektoru mogao je, pored isplate dobijenih bespovratnih novčanih sredstva (uplaćenih na namenski račun – isplata direktnih davanja – COVID-19) zaposlenima za njihove zarade, odnosno naknade zarada (prenosom na tekuće račune zaposlenih), i sa svog tekućeg računa kod banke da vrši isplate zarada i naknada zarada, odnosno dela zarade i naknade zarade zaposlenima za koje je dobio direktna davanja, a koje isplate je vršio u periodu od maja 2020. godine do 15. avgusta 2020. godine nezavisno od meseca (obračunskog perioda) za koji se vrše isplate zarade odnosno naknade zarade.

Dakle, privredni subjekt u privatnom sektoru dobijena novčana sredstva mogao je da iskoristi u navedenom periodu (od maja 2020. godine do 15. avgusta 2020. godine) za isplate zarada i naknada zarada zaposlenima, nezavisno od visine iznosa koji sa namenskog računa prenosi na tekuće račune svakog zaposlenog, odnosno da li prenosi samo na račune nekih zaposlenih. Privredni subjekt u privatnom sektoru dobijena novčana sredstva mogao je da iskoristi (u navedenom periodu) isključivo za isplate zarada i naknada zarada zaposlenima, nezavisno od meseca (obračunskog perioda) za koji se vrše isplate zarade odnosno naknade zarade.

Pored toga, ukazujemo da se Uredbom ne uređuje visina zarade i naknade zarade, već se to uređuje propisima iz oblasti radnopravnih odnosa (zakonom kojim se uređuje rad, opštim aktom kod poslodavca, ugovorom o radu).

Podelite: