Иницијатива за измену члана 7. старог Правилника о пореској амортизацији

Необилтен је Министарству финансија поднео иницијативу за измену члана 7. старог Правилника о пореској амортизацији.

Наиме, већ другу годину заредом привредни субјекти не могу да изврше обрачун пореске амортизације по старом Правилнику пре 25. фебруара, када се објављује податак о просечној заради за децембар претходне године.

Разлог томе је нови начин обрачуна просечне зараде коју Републички завод за статистику примењује почев од просечне зараде за 2018. годину (по старом начину обрачуна РЗС просечна зарада за децембар је била позната око 25. јануара).

Напомена:
Ако је крајњи салдо групе II до V мањи од пет просечних децембарских зарада, целокупан салдо се признаје као расход амортизације.

Предложили смо да се уместо просечне зараде за децембар узима у обзир просечна зарада за новембар, која се објављује око 25. јануара.

Правилник о начину разврставања сталних средстава по групама и начину утврђивања амортизације за пореске сврхе („Службени гласник РС“, број 116/2004, 99/2010, 104/2018 и 8/2019)
Члан 7.

Ако је крајњи салдо поједине групе амортизације од II до V мањи од пет просечних месечних бруто зарада исплаћених по запосленом у Републици у последњем месецу периода за који се врши обрачун амортизације, према објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике, целокупан салдо те групе признаје се као расход амортизације и салдо групе једнак је нули.

У наставку преносимо у целости текст иницијативе:

Поштовање,

За све привредне субјекте који желе да искористе могућност истовременог достављања извештаја за статистичке потребе и годишњег финансијског извештаја, велики проблем је то што се податак о просечној заради за децембар објављује тек 25. фебруара, па не могу пре тог датума на исправан начин обрачунати пореску амортизацију за средства набављена до 31.12.2018. године.

Овај проблем је постојао и прошле године (за достављање извештаја за 2018. годину), јер је нови начин обрачуна просечне зараде РЗС почео да примењује почев од просечне зараде за јануар 2018. године.

Предлажемо да се измени члан 7. Правилника о начину разврставања сталних средстава по групама и начину утврђивања амортизације за пореске сврхе („Службени гласник РС“, број 116/2004, 99/2010, 104/2018 и 8/2019) на начин да се уместо речи „последњем“ напише реч „претпоследњем“. Тиме би се крајњи салдо групе упоређивао са пет просечних зарада исплаћених у претпоследњем месецу периода за који се врши обрачун амортизације (конкретно за годишње извештаје би то био новембар уместо децембра). С обзиром да се податак о просечној заради за новембар објављује око 25. јануара, привредни субјекти би могли да исправно обрачунају пореску амортизацију и да доставе извештаје раније, не чекајући последње дане за истовремено достављање извештаја за статистичке потребе и годишњег финансијског извештаја.

С обзиром да ће податак о просечној заради за децембар бити објављен за нешто мање од месец дана, предлажемо да ову измену извршите што пре како би могла да се користи и за достављање извештаја за 2019. годину.

Поздрав,
Ранко Грба
Уредник портала Необилтен

Поделите: