Евидентирање стварних власника је трајна законска обавеза

АПР у саопштењу подсећа да регистровани субјекти који су основани до 31. децембра 2018. године (који су имали обавезу да изврше евидентирање стварних власника до 31. јануара 2019. године), као и субјекти основани после 31. децембра 2018. године, имају обавезу да у року од 15 дана од дана оснивања или промене власничке структуре, чланова органа и других промена које утичу на својство стварног власника, евидентирају настале промене.

У наставку преносимо у целости саопштење АПР:

„Одредбом  члана 17. став 2. Закона о Централној евиденцији стварних власника прописана је обавеза регистрованих субјеката, основаних до 31.децембра 2018.године, да евидентирају податке о стварним власницима у Централну евиденцију стварних власника најкасније до 31.јануара 2019. године.

Ови субјекти, као и субјекти основани после 31.децембра 2018.године, на основу члана 6. и 7. став 3. Закона, имају  обавезу да у року од 15 дана од дана оснивања или промене власничке структуре, чланова органа и друге промене на основу којих се може ценити испуњеност услова за стицање својства стварног власника регистрованог субјекта, евидентирају настале промене.

Последице неиспуњења обавезе евидентирања прописане су чланом 13. и 14. Закона о централној евиденцији.

Према одредби члана 13. Закона, ко у намери да прикрије стварног власника регистрованог субјекта, у Централну евиденцију не упише податке о стварном власнику регистрованог субјекта, упише неистинит податак о стварном власнику регистрованог субјекта као истинит, промени или избрише истинит податак о стварном власнику регистрованог субјекта, казниће се казном затвора од три месеца до пет година.

Као радња прекршаја, чланом 14. прописано је неевидентирање података о стварном власнику року од 15 дана од дана оснивања или промене власничке структуре, чланова органа регистрованог субјекта и друге промене на основу којих се може ценити испуњеност услова за стицање својства стварног власника регистрованог субјекта и непоседовање и нечување одговарајућих, тачних и ажурних података и документа на основу којих је евидентиран стварни власник регистрованог субјекта.

За наведени прекршај  казниће се регистровани субјекат- правно лице новчаном казном од 500.000 до 2.000.000 динара и одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 50.000 до 150.000 динара.“

Поделите: