Elektronsko podnošenje poreske prijave za komunalnu taksu za isticanje firme

Putem Portala Jedinstvenog informacionog sistema lokalne poreske administracije (JIS LPA) omogućeno je elektronsko podnošenje poreske prijave za utvrđivanje lokalne komunalne takse za isticanje firme.

Podsećamo da se putem Portala JIS LPA od januara 2019. godine elektronski podnose poreske prijave za utvrđivanje poreza na imovinu (PPI-1).

Podelite: