Електронски систем за издавање грађевинских дозвола од 1.1.2016. године

Преносимо у целости вест Агенције за привредне регистре:

„Од 1. јануара 2016. године у оквиру Агенције за привредне регистре почеће са радом Централна евиденција обједињених процедура.

Обједињена процедура, као нов поступак који омогућава ефикасније издавање дозвола и прибављање сагласности неопходних у поступку изградње, доградње и реконструкције објеката прописана је Законом о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ број 132/2014), а почела је да се примењује од 1. марта 2015. године.

Од 1. јануара 2016. године сви захтеви у поступку обједињене процедуре подносиће се искључиво електронским путем, преко Централног информационог система Агенције за привредне регистре, а све информације од значаја за поступак спровођења обједињене процедуре можете добити преко Позивног центра чији су бројеви телефона: 011/40-43-190, 011/40-43-191 и 011/40-43-192 или интернет странице на адреси www.gradjevinskedozvole.rs, на којој се налазе и одговори на најчешће постављена питања у вези са одредбама Закона о планирању и изградњи, прописи и други документи релевантни за област грађевинарства.“

Поделите: