еФактуре – поново нове хитне исправке и ажурирано интерно техничко упутство

На интернет страни еФактура објављена су следећа документа:

Корисничко упутство за Систем електронских фактура на порталу Необилтен ажурирано је са верзијом од 10. јуна 2022. године.

У наставку је дат преглед свих функционалности и промена које су део хитне исправке 2.4 решења СЕФ:

1. Додат механизaм за регистрацију новог администраторског корисника за компанију у ЦРФ-у

Уколико је путем СЕФ-а аутоматски креиран налог за компанију на ЦРФ-у до сада није било могуће приступити тако креираном налогу без корисничког имена и лозинке. Додат је механизам помоћу којег корисници директно са СЕФ-а могу да креирају администраторски налог на ЦРФ-у. Наведена измена је приказана на страници 233 Интерног техничког упутства.

2. Лабела „Број модела“ промењена у „Број модела позива на број“

Промењен је назив лабеле ”Број модела” у ”Број модела позива на број” на графичком интерфејсу, на приказу излазне фактуре. Наведена измена је описана на страници 211 Интерног техничког упутства.

3. Додат механизам за ажурирање података о компанији

Корисници имају могућност да ажурирају податке о својој компанији на основу података у одговарајућим регистрима. Наведена измена је приказана на страници 236 Интерног Техничког Упутства.

4. Додата валидација Матичног Броја и Пореског Идентификационог Броја (ПИБ) у XML-у

Додата је валидација Матичног Броја (МБ) и Пореског Идентификационог Броја компаније (ПИБ) приликом слања фактуре путем АПИ сервиса. У новој верзији потребно је да подаци о Матичном Броју и Пореском Идентификационом Броју компаније буду у складу са прилагођеном применом стандарда. Из тог разлога потребно је скренути пажњу корисницима и систем интеграторима да ускладе наведене податке са прилагођеном применом стандарда.

5. Додата политика приватности на страници за пријаву

Кликом на линк ”Правила заштите приватности” на почетној страници СЕФ-а корисници могу отворе и прочитају Политику приватности портала система електронских фактура.

6. Додата валидација за позив на број у XML-у

Додата је валидација позива на број приликом слања фактуре путем АПИ сервиса. У новој верзији потребно је да податак о позиву на број буде у складу са прилагођеном применом стандарда. Из тог разлога потребно је скренути пажњу корисницима и систем интеграторима да ускладе наведени податак са прилагођеном применом стандарда.

7. Измена назива одељка ”Пореске категорије” у ”Основ за ослобођење/изузеће од ПДВ-а”

Назив одељка ”Пореске категорије” је измењен у ”Основ за ослобођење/изузеће од ПДВ-а”. Наведена измена је приказана на страницама 207 и 208 Интерног Техничког Упутства.

8. Омогућено сторнирање одбијене фактуре

Омогућено да пошиљалац сторнира фактуру коју је послао примаоцу, не само након његовог одобравања исте, већ и након одбијања.

9. Исправке

1) Коригован текст за пореску категорију „Е“ на ПДФ приказу фактуре – приказује се следећи садржај: ”Пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза по Закону о ПДВ”

2) Основ за ослобођење/изузеће од ПДВ-а ”ПДВ-РС-61” је из пореске категорије Z премештен у пореску категорију О

3) Kоришћена је погрешна адреса компаније на ПДФ-у

4) Уклоњен податак о поштанском броју за буџетске кориснике, пошто исти не постоји у регистру КЈС у Трезору

5) Одбијање Књижног одобрења/задужења на страни примаоца није ажурирало износе на изворној фактури на ЦРФ-у

6) Пошиљалац фактуре није могао да скине ПДФ

7) Решавање грешке „Inactive authorization code received from token request“

8) Губило се дугме за преузимање фајла, када је документ послат са прилогом

9) Калкулација ПДВ-а није била тачна када је наведен више од једног производа

10) Није се приказивала коректна порука грешке на страни пошиљаоца када се прави Књижно одобрење/задужење за фактуру из претходног периода која није на ЦРФ-у

11) Није био добар template за email cancel (е-маил за отказивање фактуре)

12) Склоњена валидација за период између датума промета и датума доспећа

13) Решен проблем са генерисањем дуплих записа фактура на страни примаоца

14) Скинут лимит на дужини назива и цене по јединици мере код додавања новог производа у шифарник производа

15) Неке категорије ослобођења од ПДВ-а нису се приказивале исправно на ПДФ-у

16) Пошиљалац није могао да види комплетан број аванса у секцији аванси

17) Кад се преко АПИ шаље XМЛ са идентификатором објекта, он није приказиван на детаљима фактуре и у ПДФ-у

18) Линк за авансе регистроване на СЕФ-у није радио

19) Није се приказивао износ у детаљима документа за Б2Б фактуре

20) Корисник је могао да додаје аванс са истим бројем два пута

21) Фактуре у статусу „Нова“ се нису приказивале у листи излазних фактура

22) Датум плаћања на коначном рачуну који се односи на датум плаћања аванса се померао за један дан, кад се ради преко АПИ-ја

23) Грешка код референцирања Књижног одобрења/задужења на фактуру која је у ЦРФ, а није у СЕФ-у

24) Износ фактуре је био -1 после асигнације или отказивања асигнације

25) На збирној евиденцији ПДВ-а, ПДВ није добро обрачунат ако основица садржи цифру 2

26) Стајала је погрешна порука грешке код излазне фактуре у статусу „Нацрт“

27) Омогућен унос броја рачуна пошиљаоца без ограничења броја карактера

28) Измењена логика код генерисања УБЛ-а за матични број буџетских корисника

29) Омогућено додавање аванса код појединачне евиденције ПДВ-а

Поделите: