eFakture – ponovo nove hitne ispravke i ažurirano interno tehničko uputstvo

Na internet strani eFaktura objavljena su sledeća dokumenta:

Korisničko uputstvo za Sistem elektronskih faktura na portalu Neobilten ažurirano je sa verzijom od 10. juna 2022. godine.

U nastavku je dat pregled svih funkcionalnosti i promena koje su deo hitne ispravke 2.4 rešenja SEF:

1. Dodat mehanizam za registraciju novog administratorskog korisnika za kompaniju u CRF-u

Ukoliko je putem SEF-a automatski kreiran nalog za kompaniju na CRF-u do sada nije bilo moguće pristupiti tako kreiranom nalogu bez korisničkog imena i lozinke. Dodat je mehanizam pomoću kojeg korisnici direktno sa SEF-a mogu da kreiraju administratorski nalog na CRF-u. Navedena izmena je prikazana na stranici 233 Internog tehničkog uputstva.

2. Labela „Broj modela“ promenjena u „Broj modela poziva na broj“

Promenjen je naziv labele ”Broj modela” u ”Broj modela poziva na broj” na grafičkom interfejsu, na prikazu izlazne fakture. Navedena izmena je opisana na stranici 211 Internog tehničkog uputstva.

3. Dodat mehanizam za ažuriranje podataka o kompaniji

Korisnici imaju mogućnost da ažuriraju podatke o svojoj kompaniji na osnovu podataka u odgovarajućim registrima. Navedena izmena je prikazana na stranici 236 Internog Tehničkog Uputstva.

4. Dodata validacija Matičnog Broja i Poreskog Identifikacionog Broja (PIB) u XML-u

Dodata je validacija Matičnog Broja (MB) i Poreskog Identifikacionog Broja kompanije (PIB) prilikom slanja fakture putem API servisa. U novoj verziji potrebno je da podaci o Matičnom Broju i Poreskom Identifikacionom Broju kompanije budu u skladu sa prilagođenom primenom standarda. Iz tog razloga potrebno je skrenuti pažnju korisnicima i sistem integratorima da usklade navedene podatke sa prilagođenom primenom standarda.

5. Dodata politika privatnosti na stranici za prijavu

Klikom na link ”Pravila zaštite privatnosti” na početnoj stranici SEF-a korisnici mogu otvore i pročitaju Politiku privatnosti portala sistema elektronskih faktura.

6. Dodata validacija za poziv na broj u XML-u

Dodata je validacija poziva na broj prilikom slanja fakture putem API servisa. U novoj verziji potrebno je da podatak o pozivu na broj bude u skladu sa prilagođenom primenom standarda. Iz tog razloga potrebno je skrenuti pažnju korisnicima i sistem integratorima da usklade navedeni podatak sa prilagođenom primenom standarda.

7. Izmena naziva odeljka ”Poreske kategorije” u ”Osnov za oslobođenje/izuzeće od PDV-a”

Naziv odeljka ”Poreske kategorije” je izmenjen u ”Osnov za oslobođenje/izuzeće od PDV-a”. Navedena izmena je prikazana na stranicama 207 i 208 Internog Tehničkog Uputstva.

8. Omogućeno storniranje odbijene fakture

Omogućeno da pošiljalac stornira fakturu koju je poslao primaocu, ne samo nakon njegovog odobravanja iste, već i nakon odbijanja.

9. Ispravke

1) Korigovan tekst za poresku kategoriju „E“ na PDF prikazu fakture – prikazuje se sledeći sadržaj: ”Poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza po Zakonu o PDV”

2) Osnov za oslobođenje/izuzeće od PDV-a ”PDV-RS-61” je iz poreske kategorije Z premešten u poresku kategoriju O

3) Korišćena je pogrešna adresa kompanije na PDF-u

4) Uklonjen podatak o poštanskom broju za budžetske korisnike, pošto isti ne postoji u registru KJS u Trezoru

5) Odbijanje Knjižnog odobrenja/zaduženja na strani primaoca nije ažuriralo iznose na izvornoj fakturi na CRF-u

6) Pošiljalac fakture nije mogao da skine PDF

7) Rešavanje greške „Inactive authorization code received from token request“

8) Gubilo se dugme za preuzimanje fajla, kada je dokument poslat sa prilogom

9) Kalkulacija PDV-a nije bila tačna kada je naveden više od jednog proizvoda

10) Nije se prikazivala korektna poruka greške na strani pošiljaoca kada se pravi Knjižno odobrenje/zaduženje za fakturu iz prethodnog perioda koja nije na CRF-u

11) Nije bio dobar template za email cancel (e-mail za otkazivanje fakture)

12) Sklonjena validacija za period između datuma prometa i datuma dospeća

13) Rešen problem sa generisanjem duplih zapisa faktura na strani primaoca

14) Skinut limit na dužini naziva i cene po jedinici mere kod dodavanja novog proizvoda u šifarnik proizvoda

15) Neke kategorije oslobođenja od PDV-a nisu se prikazivale ispravno na PDF-u

16) Pošiljalac nije mogao da vidi kompletan broj avansa u sekciji avansi

17) Kad se preko API šalje XML sa identifikatorom objekta, on nije prikazivan na detaljima fakture i u PDF-u

18) Link za avanse registrovane na SEF-u nije radio

19) Nije se prikazivao iznos u detaljima dokumenta za B2B fakture

20) Korisnik je mogao da dodaje avans sa istim brojem dva puta

21) Fakture u statusu „Nova“ se nisu prikazivale u listi izlaznih faktura

22) Datum plaćanja na konačnom računu koji se odnosi na datum plaćanja avansa se pomerao za jedan dan, kad se radi preko API-ja

23) Greška kod referenciranja Knjižnog odobrenja/zaduženja na fakturu koja je u CRF, a nije u SEF-u

24) Iznos fakture je bio -1 posle asignacije ili otkazivanja asignacije

25) Na zbirnoj evidenciji PDV-a, PDV nije dobro obračunat ako osnovica sadrži cifru 2

26) Stajala je pogrešna poruka greške kod izlazne fakture u statusu „Nacrt“

27) Omogućen unos broja računa pošiljaoca bez ograničenja broja karaktera

28) Izmenjena logika kod generisanja UBL-a za matični broj budžetskih korisnika

29) Omogućeno dodavanje avansa kod pojedinačne evidencije PDV-a

Podelite: