еФактуре – нове исправке верзија 3.4 и ажурирано интерно техничко упутство

Допуна 29.6.23.
Од 29. јуна 2023. године нове исправке 3.4 доступне су и на продукционој верзији СЕФ.

На интернет страни еФактура објављена су следећа документа:

Подсећамо да су од августа 2022. године нове исправке прво доступне само на демо верзији СЕФ а тек после одређеног времена и на продукционој верзији (видети текст овде).
Корисничко упутство за Систем електронских фактура на порталу Необилтен биће ускоро ажурирано са верзијом од 16. јуна 2023. године.

У наставку је дат преглед свих функционалности и промена које су део исправке 3.4 решења СЕФ:

1. Онемогућено је отказивање документа у статусу “Слање”

Онемогућено је отказивање документа у статусу “Слање”. Наведена измена у апликацији приказана на страницама 36 и 136 Интерног техничког упутства.

2. Избачен је статус “Отказана” у оквиру прегледа улазних докумената на страници “Улазни документи” примаоца фактуре

Избачен је статус “Отказана” у оквиру прегледа улазних докумената на страници “Улазни документи” примаоца фактуре. Наведена измена у апликацији приказана на страници 149 Интерног техничког упутства.

3. Измењен је систем API нотификација на начин да примаоци фактуре неће примати нотификације за фактуре које су у статусу “Слање” и “Отказана”

Измењен је систем API нотификација на начин да примаоци фактуре неће примати нотификације за фактуре које су у статусу “Слање” и “Отказана”.

4. Исправке

1) Исправљена је грешка да прималац види фактуру која је у статусу “Слање” или “Грешка приликом слања” на страни издаваоца.

2) Отклоњен проблем приликом преузимања PDF датотеке код фактура без прилога на начин да је омогућено да се преузима PDF фактура уместо ZIP датотеке уколико фактура не садржи прилоге.

3) Исправљена грешка да у неким случајевима СЕФ не пошање API нотификацију за нову фактуру.

4) Исправљена је грешка да API сервис /api/publicApi/purchase-invoice/changes враћа информације о фактурама које су на страни издаваоца у статусу “Слање”.

5) Исправљена је грешка да неке фактуре после три часа проведених у статусу “Слање” нису прелазиле у статус “Грешка приликом слања”.

6) Исправљена је грешка да API сервис /api/publicApi/purchase-invoice/ids враћа фактуре које су у статусу “Слање”.

7) Исправљена је порука грешке уколико корисник покуша да откаже фактуру у статусу “Слање” путем API методе /api/publicApi/sales-invoice/cancel.

8) Вредност InternalAccountForTurnoverOfForeinger је замењена са вредношћу InternalAccountForTurnoverOfForeigner у шеми VatRecordingDocumentType. Последично, ако корисник преко јавне API методе POST/api/publicApi/vat-recording/individual жели да креира нову појединачну ПДВ евиденцију за тип документа Интерни рачун за промет страног лица потребно је да пошаље нову вредност InternalAccountForTurnoverOfForeigner. У супротном, добиће следећу поруку грешке ”Error converting value InternalAccountForTurnoverOfForeinger to type SspDTO.enums.VatRecordingDocumentType”.

Наведена измена се налази на страници 106 Интерног техничког упутства.

9) Вредност Jun је замењена са вредношћу June у шеми VatPeriod. Последично, ако корисник преко јавних API метода POST /api/publicApi/vat-recording/individual и POST /api/publicApi/vat-recording/group жели да креира нову појединачну или групну ПДВ евиденцију за месец јун потребно је да пошаље нову вредност June. У супротном, добиће следећу поруку грешке ”Error converting value Jun to type SspDTO.enums.VatPeriod“. Алтернативно, као вредност параметра vatPeriod може се слати и редни број месеца под знацима наводника: { “year”: 0, “vatPeriod”: “6”, “tumoverWithFee”: { “taxableAmount20”: 0,…

Наведена измена се налази на страници 104 Интерног техничког упутства.

27.6.2023. извршена је допуна исправке 3.4 и додата је тачка 10)

10) Усаглашени су формати датума које Систем електронских фактура шаље код промене статуса фактуре, тако да сви представљају UTC време. Пример: „EventId“:152442,“Date“:“2023-06-19T14:08:04.4979510Z“

Поделите: