еФактуре – нове исправке верзија 2.9 и ажурирано интерно техничко упутство

Допуна 4.10.22.
Од 4. октобра 2022. године нове исправке 2.9 доступне су и на продукционој верзији СЕФ.

На интернет страни еФактура објављена су следећа документа:

Подсећамо да су од августа нове исправке прво доступне само на демо верзији СЕФ а тек после одређеног времена и на продукционој верзији (видети текст овде).

Корисничко упутство за Систем електронских фактура на порталу Необилтен ажурирано је са верзијом од 16. септембра 2022. године.

У наставку је дат преглед свих функционалности и промена које су део исправке 2.9 решења СЕФ:

1. Додата могућност конфигурације статичког токена за Информационе посреднике

Додата могућност конфигурације статичког токена за Информационе посреднике (за потребе позива сервиса од стране Пореске Управе). Наведена измена је приказана у Техничком упутству за стављање на увид електронских фактура које се чувају код информационог посредника.

2. Направљена нова метода за брисање појединачних фактура које нису послате

Направљена нова метода за брисање појединачних фактура које нису послате. Наведена измена је приказана на страници 39 Интерног техничког упутства.

3. Омогућено преузимање XML фајла од стране пошиљаоца

Омогућено преузимање XML фајла од стране Пошиљаоца. Наведена измена је приказана на страници 190 и 204 Интерног техничког упутства.

4. Омогућено коришћење истих емаил адреса корисницима једног правног субјекта

Омогућено коришћење истих емаил адреса корисницима једног правног субјекта. 

5. Исправке

1) Исправљен проблем чувања адресе у „Подешавањима“ за правни субјекат.

2) Дорађена логика код аутоматског одобравања фактура.

3) Поправљена валидација у случају када постоји отказани авансни рачун при креирању коначног рачуна.

4) Исправљен проблем у случају више правних субјеката са истим матичним бројем.

5) Исправљен проблем при додавању нових контаката у „Контакт листу“ код правних субјеката са истим матичним бројем.

6) Исправљен проблем да у случају при скидању XML фајла кроз АПИ сервис од стране Пошиљаоца, статус фактуре са стране Примаоца се не мења у „Прегледано“.

7) Повећан број карактера на 500 у називу правних субјеката у „Контактима“.

8) Отклоњен проблем у случају када је фактура послата преко АПИ сервиса са статусом „Поново обавештени“, фактура може да се одобри/одбије са стране Примаоца.

9) Исправљен проблем тако да корисник може да сторнира фактуру која је претходно отказана у ЦРФ-у.

10) Кориснику је онемогућено да шаље стандардну пореску стопу која је различита од 10% и 20%.

11) Онемогућено да се шаље фактура са статусом „Нова“.

12) Онемогућено да се одабере празна вредност на листи јединица мере.

13) Онемогућено у пољу „Историја“, да пошиљалац фактура види име особе која је направила измену од стране примаоца.

14) Онемогућено да се шаље фактура са стандардном пореском стопом једнака нули.

15) Онемогућено право улози „Ревизор“ да мења поље за емаил обавештавање.

16) Омогућено слање обавештења у случају аутоматског одобравања фактура.

17) Додата валидација да није могуће додати „Број модела позива на број“ ако није унет „Позив на број“.

18) Омогућено да адресни подаци на детаљима правног субјекта буду увек видљиви.

19) Додат статус „Нова“ на филтеру статуса са стране пошиљаоца.

20) Додато повезивање авансног рачуна на коначни рачун у случају слања рачуна кроз АПИ сервис.

21) Онемогућене акције над фактуром са стране примаоца, у случају да су фактуре на страни пошиљаоца у статусу „Грешка приликом слања“ и „Слање“.

22) Улози „Ревизор“ омогућен приступ страници за Конфигурацију Информационог посредника.

23) Омогућено прихватање/одбијање фактура које су отказане на ЦРФ-у.

24) Поправљен приказ износа у случају отварања екрана за унос ЦРФ рекламација.

25) Поправљена валидација за дужину коментара у случају сторнирања фактура регистрованих на ЦРФ-у.

26) Склоњен приказ резултата претходне претраге на претрази правних субјеката.

27) Исправљена лабела за коментар при сторнирању.

28) Додата валидација да може да буде само један TaxSubtotal по пореској категорији и стопи.

Поделите: