еФактуре – нове исправке верзија 2.8 и ажурирано интерно техничко упутство

На интернет страни еФактура објављена су следећа документа:

Корисничко упутство за Систем електронских фактура на порталу Необилтен ажурирано је са верзијом од 5. августа 2022. године.

У наставку је дат преглед свих функционалности и промена које су део исправке 2.8 решења СЕФ:

1. Омогућено филтрирање по датуму код претраге појединачних и збирних евиденција ПДВ-а

Додата је могућност за филтрирање резултата по датумима на АПИ позиве за претрагу Појединачне и Збирне евиденције ПДВ-а. Наведена измена је приказана на страницама 70, 77 и 152 Интерног техничког упутства.

2. Омогућена евиденција промета у страној валути

Омогућено је креирање документа у страној валути. Уколико корисник одабере страну валуту потребно је и да унесе курс динара према тој валути како би систем прерачунао и приказао основицу и ПДВ у динарима. Наведена измена је приказана на страници 208 Интерног техничког упутства. На портал еФактура постављен XML пример фактуре са прометом у страној валути.

3. Аутоматска регистрација привредних друштава на систем еФактура

Имплементиран је маханизам за аутоматску регистрацију свих привредних друштава који нису буџетски корисници, испуњавају све захтеване услове у смислу конзистетности података, и нису већ регистровани на Систему Е-фактура.

4. Исправке

1) Са ПДФ документа је уклоњена лабела „Обрачунати ПДВ у РСД“.

2) У поље за унос попуста на нивоу ставке више није могуће унети број са више од две децимале.

3) Када се у контакте додаје корисник јавних средстава у поље предвиђено за матични број се више не уписује ЈБКЈС.

4) Онемогућено је да се промени статус документа из „Г решка приликом слања“ у „Нацрт“.

5) Додата је порука о грешци за коришћење специјалних карактера у коментарима који нису прихваћени од стране ЦРФ-а.

6) Омогућено је ажурирање података о привредном субјекту из надлежне институције и у случајевима када неки од података не постоји у надлежној институцији.

7) Исправљена словна грешка код поруке обавештења да ће започети преузимање документа.

8) Уклоњено је поље „Сервисни ИД“.

9) Поље „Модел по позиву на број“ је ограничено на 2 карактера и прихвата само бројеве. Наведена измена је приказана на страници 215 Интерног техничког упутства.

10) Уклоњена је грешка која се појављивала након што се изврши замена „Основа за изузеће/ослобођење од ПДВ-а“ после ажурирања нацрта документа.

Поделите: