еФактуре – нове хитне исправке верзија 2.5 и ажурирано интерно техничко упутство

На интернет страни еФактура објављена су следећа документа:

Корисничко упутство за Систем електронских фактура на порталу Необилтен ажурирано је са верзијом од 17. јуна 2022. године.

У наставку је дат преглед свих функционалности и промена које су део хитне исправке 2.5 решења СЕФ:

1. Додат нови статус на страни примаоца документа – ”Поново обавештени“

Уколико прималац Б2Б документа у року од 15 дана није одобрио нити одбио улазни документ, примаоцу ће бити послат подсетник да има још 5 дана да одобри или одбије улазни документ а статус таквог документа ће бити промењен у ”Поново обавештени”. Наведена измена је приказана на страницама 219 Интерног техничког упутства.

2. Враћена је функционалност ручног селектовања регистрације фактуре у ЦРФ-у и укинуто је аутоматско умањење / увећање обавезе у ЦРФ-у на основу књижног одобрења / књижног задужења

Укинута је функционалност аутоматског селектовања поља ”Пошаљи у ЦРФ” на основу категорије примаоца фактуре. Корисници су у обавези да самостално обележе поље ”Пошаљи у ЦРФ” уколико је неопходно регистровати обавезу у Централном регистру фактура. Наведена измена је приказана на страници 204 Интерног техничког упутства.

Наведене измене је произвела измене у АПИ документацији:

– /api/publicApi/sales-invoice/ubl/upload.
Наведена измена је приказана на страници 34 Интерног техничког упутства.

– /api/publicApi/sales-invoice/ubl.
Наведена измена је приказана на страници 35 Интерног техничког упутства.

– Додата је шема SendToCir.
Наведена измена је приказана на страници 118 Интерног техничког упутства.

Укинуто је аутоматско умањење обавезе регистроване у ЦРФ-у уколико корисник пошаље књижно одобрење везано за фактуру која је претходно регистрована у ЦрФ-у. Уместо тога, корисник сада има обавезу да ручно умањи регистровану обавезу у ЦРФ-у. Наведена измена је приказана на страници 215 Интерног техничког упутства.

Укинуто је аутоматско увећање обавезе регистроване у ЦРФ-у уколико корисник пошаље књижно задужење везано за фактуру која је претходно регистрована у ЦРФ-у. Уместо тога, корисник сада има обавезу да ручно увећа регистровану обавезу у ЦРФ-у. Наведена измена је приказана на страници 217 Интерног техничког упутства.

3. Укидање функционалности асигнација на СЕФ-у

Онемогућено је да корисници јавних средстава (КЈС) изврше потупак асигнације на улазним електронским фактурама. Уколико корисници јавних средстава имају потребу да изврше потупак асигнације на улазним електронским фактурама, исти могу спровести кроз Централни регистар фактура. Наведена измена је приказана на страници 225 Интерног техничког упутства. Асигнација у ЦРФ-у је ближе објашњена на следећем линку: https://crf.trezor.gov.rs/docs/user/invoices/assign/

4. Исправке

1) Додата је порука грешке за документе који не могу бити послати на ЦРФ;

2) Исправљена је грешка која је доводила до блокирања корисничког интерфејса у случају када корисник унесе негативну вредност за количину или цену;

3) Омогућен је унос више од 100 карактера у пољу ”Назив” на нивоу ставке документа;

4) Омогућено је да корисник са улогом ”Ревизор” може да преузме ПДФ приказ фактуре;

5) Коригована је калкулација на нивоу ставке документа када је попуст мањи од 1%;

6) Омогућен је унос свих карактера у поље ”Банковни рачун”;

7) Додато је дугме за преузимање ПДФ приказа документа на страни пошиљаоца, за документ у статусу ”Сторно”

Поделите: