еФактуре – нове хитне исправке, ажурирана спецификација основног модела фактуре и ажурирано интерно техничко упутство

На интернет страни еФактура објављена су следећа документа:

Корисничко упутство за Систем електронских фактура на порталу Необилтен ажурирано је са верзијом од 27. маја 2022. године.

У наставку је дат преглед свих функционалности и промена које су део хитне исправке решења СЕФ:

1. Додато филтрирање по статусу „Слање“ на приказу свих фактура пошиљаоца, на корисничком интерфејсу

Омогућено је да корисник приликом филтрирања листе излазних докумената може изабрати и статус „Слање“ и добити приказ фактура које су тренутно у процесу слања. Наведена измена је описана на страници 198 Интерног Техничког Упутства.

2. Омогућено отказивање фактуре у статусу „Слање“

Омогућена је акција „Откажи“ на фактури која је дуже од 15 минута у статусу „Слање“. Наведена измена је описана на страници 202 Интерног Техничког Упутства.

3. Увоз излазних фактура отпремањем UBL датотеке

Промењен „Response body“ у примеру методе на страници 35 Интерног Техничког Упутства.

4. Увоз излазног UBL документа

Промењен „Response body“ у примеру методе на страници 37 Интерног Техничког Упутства.

5. Компоненте – шеме – MiniInvoiceDto

Проширена „Properties“ листа purchaseInvoiceId параметром на страници 119 Интерног Техничког Упутства.

6. Исправке

1) Додат податак о ЈБКЈС за пошиљаоца и примаоца на ПДФ-у

2) Количина у детаљима фактуре – дозвољене су сада децималне вредности

3) Омогућено да се преко API-a пошаље TaxTotal и без ТаxSubtotal

4) Исправљено је приказивања датума на ПДФ-у, уколико је време слања после 23:00

5) Додате информације везане за детаље ПДВ ставки кад се користи API

6) Омогућено је књижно одобрење/задужење за фактуру која је искористила ИД са претходне отказане фактуре

7) Омогућено је слање књижног задужења са количином већом од 9999

8) Омогућен унос децимала код процентуалних вредности попуста

9) Омогућено је ажурирање контакта компаније у подешавањима

10) API позив за враћање листе ID-a фактуре проширен на све статусе фактуре

11) Омогућено отварања документа у статусу „Слање“

12) Ажурирана рекапитулација аванса на корисничком интерфејсу и ПДФ-у, уколико корисник креирану фактуру кроз корисничком интерфејс пошаље путем API-а као XML.

13) Омогућенo је да корисник унесе датум промета из претходног периода као датум почетка основа ослобађања од ПДВ-а на корисничком интерфејсу.

14) Измене приказа авансног рачуна на ПДФ-у:

a. Промене на авансном рачуну на ПДФ-у:

i. „Датум доспећа“ измењен у „Датум авансне уплате“

ii. „Укупно за плаћање“ измењено у „Износ авансне уплате за ПДВ“

iii. Уклоњено: Умањена основица – стопа 10%

iv. Уклоњено: Укупно ПДВ умање за авансе – стопа 10%

v. Уклоњено: Укупно за уплату:

15) Омогућено креирање фактуре која се референцира на авансну фактуру из претходног периода или није у СЕФ-у.

16) Омогућена регистрација више субјеката за пореске пуномоћнике

Поделите: