eFakture – ažurirano interno tehničko uputstvo nakon što je ukazano na propust učinjen od strane Ministarstva finansija

Na internet strani eFaktura objavljen je sledeći dokument:

Korisničko uputstvo za Sistem elektronskih faktura na portalu Neobilten ažurirano je sa verzijom od 18. jula 2022. godine.
U novoj verziji Internog tehničkog uputstva je ispravljen propust koji je učinjen od strane nadležnih u Ministarstvu finansija u vezi sa neažuriranjem uputstva sa novim informacijama o postupanju sa knjižnim odobrenjem i knjižnim zaduženjem prilikom unosa podataka u SEF. Ažuriranje uputstva je izvršeno 25 dana (18. jula) nakon datuma kada je trebalo da bude ažurirano (23. juna).

Naime, na portalu eFaktura je 23. juna 2022. godine objavljena vest o postupanju sa knjižnim odobrenjem i knjižnim zaduženjem koja je u suprotnosti sa onim što je u vezi sa tim pitanjem pisalo u Internom tehničkom uputstvu (u tom trenutku verzija od 17. juna 2022. godine, str. 215. i 217). U komentaru Neobiltena od 27. juna 2022. godine smo ukazali na propust (prenosimo poslednji deo komentara):

„Smatramo da je ovakvo postupanje nadležnih za eFakture u Ministarstvu finansija izuzetno neodgovorno. Imajući u vidu da je podzakonskim propisima donetim na osnovu Zakona o elektronskom fakturisanju predviđeno da se unos podataka u SEF vrši u skladu sa Internim tehničkim uputstvom, potrebno je odmah izvršiti ispravku uputstva ako je ono što je navedeno u obaveštenju od 23. juna ispravno (da ne treba obeležiti polje za slanje dokumenata u CRF).“

Iako je podzakonskima aktima donetim na osnovu Zakona o elektronskom fakturisanju predviđeno da se unos podataka u SEF vrši u skladu sa Internim tehničkim uputstvom (a ne na osnovu vesti objavljenih na portalu eFaktura), nakon objavljivanja navedene vesti u vezi sa njenim sadržajem nije ažurirano Interno tehničko upustvo. To nije učinjeno ni 13. jula 2022. godine kada je objavljena nova verzija Internog tehničkog uputstva.

Tim povodom smo 15. jula uputili dopis nadležnima u Ministarstvu finansija:

Odgovor na dopis nismo dobili, ali je ažuriranje Internog tehničkog uputstva sa izmenama koje su isključivo vezane za navedeno postupanje sa knjižnim odobrenjem i knjižnim zaduženjem izvršeno 18. jula 2022. godine.

Podelite: