Измена износа у ЦРФ слањем књижног одобрења или задужења преко СЕФ

Министаство финансија је на сајту еФактура објавило обавештење о начину измене износа у ЦРФ путем слања књижног одобрења или књижног задужења преко Система електронских фактура (СЕФ).

У наставку преносимо у целости обавештење Министарства финансија:

„У Централном регистру фактура (ЦРФ) корисницима је омогућена функционалност измене износа, тако да се износ може кориговати након што се преко система електронских фактура (СЕФ) пошаље књижно одобрење, односно књижно задужење корисницима јавних средстава.

Потребно је извршити слање књижног одобрења / књижног задужења преко СЕФ-а, где ће тај документ добити сопствени број, а потом, приликом измене износа у ЦРФ-у, уписати број одобрења / задужења у поље „Број књижног одобрења / број књижног задужења“.

Књижно одобрење и књижно задужење се не региструју у ЦРФ-у, па у случају издавања на СЕФ-у не треба обележити поље за слање докумената у ЦРФ.“

Поделите: