еФактуре – ажурирано интерно техничко упутство након што је указано на пропуст учињен од стране Министарства финансија

На интернет страни еФактура објављен је следећи документ:

Корисничко упутство за Систем електронских фактура на порталу Необилтен ажурирано је са верзијом од 18. јула 2022. године.
У новој верзији Интерног техничког упутства је исправљен пропуст који је учињен од стране надлежних у Министарству финансија у вези са неажурирањем упутства са новим информацијама о поступању са књижним одобрењем и књижним задужењем приликом уноса података у СЕФ. Ажурирање упутства је извршено 25 дана (18. јула) након датума када је требало да буде ажурирано (23. јуна).

Наиме, на порталу еФактура је 23. јуна 2022. године објављена вест о поступању са књижним одобрењем и књижним задужењем која је у супротности са оним што је у вези са тим питањем писало у Интерном техничком упутству (у том тренутку верзија од 17. јуна 2022. године, стр. 215. и 217). У коментару Необилтена од 27. јуна 2022. године смо указали на пропуст (преносимо последњи део коментара):

„Сматрамо да је овакво поступање надлежних за еФактуре у Министарству финансија изузетно неодговорно. Имајући у виду да је подзаконским прописима донетим на основу Закона о електронском фактурисању предвиђено да се унос података у СЕФ врши у складу са Интерним техничким упутством, потребно је одмах извршити исправку упутства ако је оно што је наведено у обавештењу од 23. јуна исправно (да не треба обележити поље за слање докумената у ЦРФ).“

Иако је подзаконскима актима донетим на основу Закона о електронском фактурисању предвиђено да се унос података у СЕФ врши у складу са Интерним техничким упутством (а не на основу вести објављених на порталу еФактура), након објављивања наведене вести у вези са њеним садржајем није ажурирано Интерно техничко упуство. То није учињено ни 13. јула 2022. године када је објављена нова верзија Интерног техничког упутства.

Тим поводом смо 15. јула упутили допис надлежнима у Министарству финансија:

Одговор на допис нисмо добили, али је ажурирање Интерног техничког упутства са изменама које су искључиво везане за наведено поступање са књижним одобрењем и књижним задужењем извршено 18. јула 2022. године.

Поделите: