Države koje izdaju potvrde o rezidentnosti elektronskim putem i o tome su obavestile Poresku upravu
(tekst više ne važi)

Usled specifičnih uslova poslovanja prouzrokovanih pandemijom nadležni organi pojedinih zemalja na osnovu prethodnog zahteva poreskog obveznika, potvrdu o rezidentnosti za pravna lica, izdaju u elektronskom obliku.

U nastavku teksta je dat pregled država čija obaveštenja o izdavanju potvrda o rezidentnosti elektronskim putem je dobila Poreska uprava Republike Srbije:

Molimo Prijavite se za pristup ovom sadržaju. Pristup ovom sadržaju imaju samo registrovani pretplatnici. (Niste pretplatnik? Pretplatite se)

Podelite: