Донет нови правилник о евиденцији ПДВ и прописан нови образац ПОПДВ

Важно: Објављен је нови Правилник о евиденцији ПДВ у „Службеном гласнику РС“, број 90 од 6.10.2017. године, који ће се примењивати од 1. јануара 2018. године.

Више о томе прочитајте овде.

Текст новог Правилника и нови образац ПОПДВ погледајте овде.

Текст у наставку више није актуелан јер се односи на претходни Правилник о евиденцији ПДВ из 2016. године.

Напомена: 31.12.2016. године у „Службеном гласнику РС“ број 109 су објављене измене Правилника о евиденцији ПДВ којим је примена новог правилника одложена за 1.1.2018. године.

Сходно томе, у току 2017. године ће се и даље водити ПДВ евиденције у складу са старим правилником. Обавеза подношења прегледа обрачуна ПДВ на обрасцу ПОПДВ је такође померена за 1.1.2018. године

Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ објављен је у „Службеном гласнику РС“ број 80 од 30.9.2016. године. Ступа на снагу осмог дана од дана објављивања, а примењиваће се од 1. јануара 2017. године.

Правилником је прописана обавеза подношења уз пореску пријаву ПДВ новог обрасца ПОПДВ (Преглед обрачуна ПДВ за порески период). Образац се подноси у електронској форми, а први пут ће се подносити уз пореску пријаву за први порески период 2017. године.

Нови образац ПОПДВ можете преузети овде, а детаље и објашњења о новом правилнику прочитајте ускоро на порталу.

obrazac-popdv-1

obrazac-popdv-2

obrazac-popdv-3

obrazac-popdv-4

obrazac-popdv-5

Поделите: