Dobijanje informacija o stanju na pojedinačnim poreskim računima poreskih obveznika

Informacija o stanju na pojedinačnim poreskim računima (upit stanja) poreski obveznik može dobiti na dva načina: preko portala e-porezi (za tekuću godinu) i od Kontakt centra.

Preko portala e-porezi poreski obveznik može preuzeti upit stanja za tekuću godinu ukoliko poseduje elektronski sertifikat. U ovom slučaju ide se na opciju „Upit stanja“, izabere se sintetika ili analitika. Potom se unese e-mejl adresa na koju obveznik želi da mu budu poslate kartice i klikne se na Pošalji zahtev za proveru stanja.

Preko Kontakt centra poreski obveznik može dobiti kartice iz tekuće godine kao i kartice iz ranijih godina, odnosno od 2003. godine, pozivom Kontakt centra na telefone 0700-700-007 ili 011-33-10-111, da dostavi zahtev za dobijanje pojedinačnih informacija o stanju na poreskim računima koje će mu biti prosleđene narednog dana na e-mejl adresu. Za uslugu dobijanja informacija o stanju na pojedinačnim tekućim računima preko Kontakt centra poreski obveznik prvo mora da se registruje podnošenjem EKPL/EKFL obrasca Poreskoj upravi. EKPL/EKFL obrasci za registraciju se nalaze na veb sajtu Poreske uprave na stranici

http://www.purs.gov.rs/kontakt/kontakt-centar/pojedinacne-informacije.html

Odštampani, popunjeni i potpisani obrasci se mogu poslati poštom na adresu: Poreska uprava, Poštanski fah 107, 11050 Beograd 22 ili skenirati i slati elektronskim putem na mejl adresu kc-ekpl@purs.gov.rs.

Obrasci se nalaze na sajtu Poreske uprave, www.purs.gov.rs, u delu Kontakt centar/Pružanje pojedinačnih informacaji o stanju na poreskim računima.

Izvor: Poreska uprava

Podelite: