Евидентирање промета када ималац франшизе, на основу уговора закљученог са даваоцем франшизе (издавалац корпорацијске картице), испоручи деривате нафте имаоцу корпорацијске картице

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-22/2023-04 од 23.1.2023. год.)

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: