Да ли закуподавац – правно лице које је власник некретнине, може закупцу – правном лицу, поред трошкова комуналних услуга, да фактурише и своју обавезу по основу пореза на имовину?

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-00112/2021-04 од 8.2.2021. год.)

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: