Да ли закуподавац – правно лице које је власник некретнине, може закупцу – правном лицу, поред трошкова комуналних услуга, да фактурише и своју обавезу по основу пореза на имовину?

Заборавили сте лозинку?
Претплатите се

Поделите: