Да ли се увећава основица пореза на приходе од самосталне делатности када предузетник из личних средстава плати обавезе према добављачима?

Да ли се по основу уноса средстава – готовине увећава основица пореза на приходе од самосталне делатности у случају када је физичко лице, које је обвезник пореза на приходе од самосталне делатности на стварни приход, користило своја лична средства у пословне сврхе тако што је из личних средстава платило обавезе према добављачима (пољопривредним произвођачима) по основу откупа пољопривредних производа?

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-856/2021-04 од 02.11.2021. год.)

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: