Да ли се приликом издавања електронске фактуре може уписати скраћено пословно име или назив предузетника?

Питање

Дешавало нам се да нам одбију електронску фактуру јер назив предузетника на фактури није исти као пословно име предузетника које је уписано у АПР. 

Да ли се за предузетника (издавалац или прималац) може на фактури уписати скраћено пословно име или назив или је обавезно уписивање пуног пословног имена?

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: