Da li se plaća porez na prenos apsolutnih prava kod prenosa prava svojine na nepokretnosti i na upotrebljavanom motornom vozilu po osnovu statusne promene izdvajanje uz pripajanje?

Da li se plaća porez na prenos apsolutnih prava kod prenosa prava svojine na nepokretnosti i na upotrebljavanom motornom vozilu po osnovu ugovora o statusnoj promeni izdvajanje uz pripajanje koji je overen kod javnog beležnika i ta statusna promena registrovana kod Agencije za privredne registre?

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 000185016 2023 10520 004 000 011 004 od 10.8.2023. god.)

Molimo Prijavite se za pristup ovom sadržaju. Pristup ovom sadržaju imaju samo registrovani pretplatnici. (Niste pretplatnik? Pretplatite se)

Podelite: