Да ли се плаћа порез на пренос апсолутних права код преноса права својине на непокретности и на употребљаваном моторном возилу по основу статусне промене издвајање уз припајање?

Заборавили сте лозинку?
Претплатите се

Поделите: