Да ли се плаћа порез на пренос апсолутних права код преноса права својине на непокретности и на употребљаваном моторном возилу по основу статусне промене издвајање уз припајање?

Да ли се плаћа порез на пренос апсолутних права код преноса права својине на непокретности и на употребљаваном моторном возилу по основу уговора о статусној промени издвајање уз припајање који је оверен код јавног бележника и та статусна промена регистрована код Агенције за привредне регистре?

(Мишљење Министарства финансија, бр. 000185016 2023 10520 004 000 011 004 од 10.8.2023. год.)

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: