Да ли постоји обавеза евидентирања промета преко фискалне касе у случају када привредни субјект -земљорадничка задруга врши испоруку минералног ђубрива по уговору о производњи пшенице, кукуруза и сунцокрета закљученим са кооперантима (носиоцима регистрованих пољопривредних газдинстава), при чему су кооперанти за испоручено минерално ђубриво дужни да у жетви, за износ дуга насталог испоруком минералног ђубрива, исплату изврше у наведеним пољопривредним производима, или да износ дуга плате у року од шест месеци уз примену валутне клаузуле која је наведеним уговором предвиђена?

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: