Да ли постоји обавеза евидентирања промета преко фискалне касе у случају када привредни субјект -земљорадничка задруга врши испоруку минералног ђубрива по уговору о производњи пшенице, кукуруза и сунцокрета закљученим са кооперантима (носиоцима регистрованих пољопривредних газдинстава), при чему су кооперанти за испоручено минерално ђубриво дужни да у жетви, за износ дуга насталог испоруком минералног ђубрива, исплату изврше у наведеним пољопривредним производима, или да износ дуга плате у року од шест месеци уз примену валутне клаузуле која је наведеним уговором предвиђена?

Заборавили сте лозинку?
Претплатите се

Поделите: